Régi képeslapok

 

A régi képeslapok kibocsátási éve, az egyes korszakok pontosan meghatározhatók. A területen a történészek által végzett korábbi kutatások iránymutatással szolgáltak.

A régi képeslapok iparága hét korszakra osztható fel, mindegyik kornak megvan a maga jellegzetes pontja. A képeslap, vagy levelezőlap ötlete 1865-ben a német kongresszuson merült fel először, és óriási felháborodást kavart a levéltitok megsértésére hivatkozva. 1869-ben végül forgalomba került az első nyílt levelezőlap, amelynek feladási díja a postai díjszabás szerint 2 krajcár volt, szemben az 5 krajcáros borítékba zárt levéllel.

Az alábbiak segítséget nyújthatnak a régi képeslapok korszakának meghatározásában:

 

Klasszikus korszak (1870-1900)

A régi képeslapok atyjának August Schwartzot tekintik, ő volt az első, aki egy német levelezőlap bal felső sarkába egy ágyú mögött álló tüzér képét nyomtatta. Az ebből a korból származó régi képeslapok igen nagy ritkaságnak számítanak. Ezeknek a lapoknak a grafikája leginkább tollrajz, vízrajz, a későbbiekben pedig fotó alapján készült litográfiai technológiával, még később mélynyomással és magasnyomással. A Ferenc József uralkodásának 60. évfordulójára kiadott, rézmetszettel készült régi képeslapok például igen ritka és megbecsült darabok.

 

Aranykorszak (1901-1914)

A régi képeslapok fejlődése fellendülésének és elterjedésének ideje. A művészek által rajzolt és festett darabok voltak a legkedveltebbek. Számos téma, látványvariáció, ötletesség jellemezte őket.

 

Első Világháború (1914-1918)

Ez az időszak újabb témát adott a régi képeslapok gyártásával és előállításával foglalkozó vállalkozásoknak. Megjelentek a gúnyrajzok, a karikatúrák, valamint a fegyverek, térképek és minden olyan téma, ami a háborúhoz köthető volt.

 

A két világháború között (1919-1939)

Megjelentek az irredenta, a cserkészmozgalomhoz köthető és a vallási témájú képeslapok, de a filmjeleneteket, valamint színészeket ábrázoló régi képeslapok felbukkanása is erre az időszakra tehető.

 

Második Világháború (1939-1945)

Az ebben az időszakban megjelent régi képeslapok témáik szerint a következők: tengeri, szárazföldi és légi hadviselés, hazafias propaganda, kitüntetett katonák, béke és győzelem, valamint a nők a háborúban.

 

1945 után

Ezeknek a régi képeslapoknak legfőbb témáját a háború utáni felszabadulás jellemezte. Később, az 50-es években már nagy számban kerültek forgalomba az idegenforgalmat propagáló egyre jobb minőségű rajzok, tájképek, helyi látványosságok.